Ontwerp website & boekomslag Restitutiecommissie

De Restitutiecommissie adviseert over roofkunstclaims. Kunstwerken waarvan de oorspronkelijke eigenaar als gevolg van het naziregime het bezit verloor, kunnen vandaag de dag in bezit zijn van de Nederlandse Staat (Rijkscollectie), een overheidsinstelling, stichting of een particulier. Een claim op een dergelijk kunstwerk kan aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

Voor de Restitutiecommissie mochten we bij Occhio de nieuwe website ontwerpen en ontwikkelen. Ik nam natuurlijk het ontwerp op me. De oude site werd vooral gebruikt om zoveel mogelijk informatie uit te zenden, maar bezoekers waren niet goed in staat de voor hen zo belangrijke content vinden. We besloten een 'Empathy Mapping Sessie' te houden, om de doelgroepen/persona's te bepalen en zo te bekijken hoe de nieuwe site deze bezoekers het best zou bedienen.


 Uit deze sessie kwam naar voren dat er drie doelgroepen waren, die vrij makkelijk met een stappenplan de voor hen nuttige content zouden kunnen bereiken! Door deze nieuwe contentstrategie wordt de restitutiecommissie ook minder gebeld met vragen, omdat door middel van de stappenplannen het indienen van een verzoek of claim, zo duidelijk is geworden! En dat is een mooi iets, en voor een mooie zaak.
Bekijk de site: www.restitutiecommissie.nl

Ontwerp website Restitutiecommissie responsive
restitutiecommissie-bookcover
Ontwerp website homepage Restitutiecommissie
restitutiecommissie02
restitutiecommissie03

© KIRSTEN FABELS 2024   |   PRIVACYVERKLARING  |  KVK 60689684   |   BTW NL001652500B98   |   CONTACT